Projekty Fundacji 2017

W 2017 roku Fundacja  realizowa艂a cztery projekty powi膮zane z Edukacyjn膮 Kampani膮 Spo艂eczn膮 Legalna Kultura: Kultura Na Widoku, Otwarte Drzwi do Kultury, E-Wiedza Ksi臋garza, Ksi臋garnia Marze艅.

Kultura Na Widoku

Kultura Na Widoku (KNW) to projekt, kt贸rego celem jest zwi臋kszenie udzia艂u w kulturze mieszka艅c贸w o艣rodk贸w miejskich i wiejskich oddalonych od centr贸w kultury. KNW poszerza kompetencje Polak贸w z zakresu korzystania z cyfrowych 藕r贸de艂 kultury, a tym samym wyr贸wnuje szanse rozwojowe i integruje spo艂eczno艣ci lokalne. Poprzez prezentacj臋 bogatych zasob贸w kultury projekt wyrabia nawyk korzystania z legalnych 藕r贸de艂.

knw1  knw2


Kultura Na Widoku daje 艂atwy dost臋p do kultury w cyfrowym wydaniu. Akcja wychodzi w przestrze艅 publiczn膮 miast i miasteczek. W 2017 roku projekt pojawi艂 si臋 w szko艂ach i lokalnych instytucjach kultury za po艣rednictwem no艣nik贸w: instalacji ulicznych (multimedialne rega艂y w Warszawie, Gdyni, Rzeszowie), ponad 200 citylight贸w na przystankach komunikacji miejskiej w Warszawie oraz 10 000 plakat贸w z kodami QR i linkami do zasob贸w, kt贸re zosta艂y udost臋pnione w ponad 440 bibliotekach. Sercem akcji jest portal www.kulturanawidoku.pl, kt贸ry daje dost臋p do ponad 1100 utwor贸w: muzyki, film贸w, gier, ksi膮偶ek, wirtualnych muze贸w i galerii ca艂ego 艣wiata.

knw3  knw4


W 2017 roku akcja ruszy艂a w podr贸偶 po Polsce z PKP Intercity. Plakaty Kultury na Widoku pojawi艂y si臋 w poci膮gach Pendolino, dzi臋ki kt贸rym pasa偶erowie mogli uprzyjemnia膰 sobie podr贸偶, korzystaj膮c z bezp艂atnego dost臋pu do wybranych utwor贸w: muzyki, audiobook贸w i e-book贸w. Projekt jest realizowany od 2014 roku. Strona projektu: www.kulturanawidoku.pl.

Projekt wsp贸艂organizowany i wsp贸艂finansowany przez: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Narodowe Centrum Kultury.



Otwarte Drzwi Do Kultury

Projekt edukacyjno-animacyjny Otwarte Drzwi Do Kultury skierowany jest do uczni贸w, nauczycieli i pozosta艂ych odbiorc贸w kultury zamieszkuj膮cych wsie i ma艂e miasta. Przebieg zadania - oparty na bogatym programie dostosowanym do realnych potrzeb lokalnych spo艂eczno艣ci - odbywa si臋 w formie aktywnych spotka艅 upowszechniaj膮cych dost臋p do kultury, rozwijaj膮cych umiej臋tno艣ci z edukacji kulturalnej, filmowej (pokazy filmowe), a tak偶e kszta艂tuj膮cych w艂asne zainteresowania tw贸rcze (warsztaty).

oddk1  oddk2


Trzecia edycja Otwartych Drzwi Do Kultury odby艂a si臋 jesieni膮 2017 roku. We wsp贸艂pracy z lokalnymi domami kultury, urz臋dami gmin, szko艂ami i bibliotekami zorganizowano 27 spotka艅: warsztat贸w po艂膮czonych z pokazami filmowymi. W ramach ubieg艂orocznej edycji projektu zorganizowano wydarzenia dla czterech grup wiekowych z zakresu: prezentacji i korzystania z zasob贸w kultury z legalnych 藕r贸de艂 w Internecie, zagro偶e艅 wynikaj膮cych z piractwa internetowego, dost臋pu do zasob贸w dydaktycznych (tak偶e scenariuszy lekcji), prawa autorskiego i ochrony w艂asno艣ci intelektualnej (w tym szczeg贸lnie w zakresie istotnym w dydaktyce).

Otwarte Drzwi Do Kultury to projekt wielopokoleniowy i integruj膮cy r贸偶ne grupy spo艂eczne, realizowany przy wsp贸艂pracy szk贸艂, dom贸w kultury, bibliotek, urz臋d贸w miast i gmin oraz plac贸wek opieku艅czych. Projekt umo偶liwia udzia艂 osobom niepe艂nosprawnym i starszym; niweluje r贸偶nice spo艂eczne i ekonomiczne.

oddk3  oddk4


Projekt anga偶uje uczestnik贸w na ka偶dym etapie jego realizacji; dostarcza narz臋dzia i formy aktywno艣ci, kt贸re 艂膮cz膮 pokolenia. Has艂o przewodnie zadania, odnosz膮ce si臋 do idei budowania wielopokoleniowej spo艂eczno艣ci odbiorc贸w kultury, brzmi: 鈥濨膮d藕my wszyscy w kulturze鈥. Projekt jest realizowany od 2015 roku. Strona projektu: www.otwartedrzwidokultury.pl.

Projekt finansowany przez: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury.



Ksi臋garnia Marze艅 - Czytamy Razem

Projekt organizowany w 2017 roku we wsp贸艂pracy z niesieciowymi ksi臋garniami stacjonarnymi i dzia艂aj膮cymi wok贸艂 nich spo艂eczno艣ciami czytelniczymi (program Partnerstwo dla ksi膮偶ki). Celem projektu by艂a promocja ksi臋gar艅 poprzez organizacj臋 wydarze艅 (wsp贸lne czytanie ksi膮偶ek) z udzia艂em znanych tw贸rc贸w ciesz膮cych si臋 sympati膮 spo艂eczn膮: Danut膮 Stenk膮, Krystyn膮 Czub贸wn膮, Marcinem Kwa艣nym i Zbigniewem Zamachowskim.

ksiegarniamarzen1  ksiegarniamarzen2


Ubieg艂oroczna edycja projektu to 8 spotka艅 w 4 ksi臋garniach dzia艂aj膮cych we W艂oc艂awku, w P艂ocku, Warszawie i Otwocku. Podczas wydarze艅 ka偶dy z zaproszonych artyst贸w zaprezentowa艂 interpretacj臋 fragment贸w wybranego utworu literackiego: jego pierwsze rozdzia艂y (pierwsze spotkanie) oraz zako艅czenie (drugie spotkanie). Lektur臋 wybranej ksi膮偶ki kontynuowali wsp贸lnie lokalni czytelnicy.

Spotkania mieszka艅c贸w z artystami sprawi艂y, 偶e wybrane ksi臋garnie stacjonarne sta艂y si臋 lokalnymi centrami literackimi, kt贸re ciesz膮 si臋 du偶ym zainteresowaniem medi贸w, mieszka艅c贸w oraz buduj膮 mi臋dzypokoleniow膮 wsp贸lnot臋 czytelnik贸w (dzieci, m艂odzie偶, doro艣li, seniorzy). Wydarzenia odbywaj膮ce si臋 w ksi臋garniach zmotywowa艂y ich uczestnik贸w do indywidualnej lektury dzie艂a literackiego, wsp贸lnej dyskusji na jego temat oraz zakupu ksi膮偶ki.
Organizacj臋 ka偶dego z wydarze艅 poprzedzi艂a wieloetapowa wsp贸艂praca z partnerem (ksi臋garni膮), podczas kt贸rej: opracowywano strategi臋 promocji i animacji kulturalnej ksi臋garni, wdro偶ono nowoczesne narz臋dzia i standardy pracy, anga偶owano lokalnych czytelnik贸w w rozw贸j potencja艂u kulturotw贸rczego i wsp贸lnotowego ksi臋garni oraz aktywizowano grupy naraz虈one na wykluczenie spo艂eczne (zorganizowano m.in. konkursy z nagrodami ksi膮偶kowymi). Strona projektu: www.ksiegarniamarzen.pl.

Projekt finansowany przez: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.



E-Wiedza Ksi臋garza

E-Wiedza Ksi臋garza to projekt, w ramach kt贸rego w 2017 roku powsta艂 pierwszy portal wsparcia merytorycznego skierowany bezpo艣rednio do polskich ksie台garzy (zadanie realizowane dzi臋ki programowi Partnerstwo dla ksi膮偶ki). Serwis internetowy www.wiedzaksiegarza.pl pozwala na wsp贸艂prac臋 ca艂ej bran偶y zawodowej i wymian臋 dobrych praktyk stosowanych na polskim rynku ksi臋garskim. Interaktywna witryna edukacyjna pozwoli艂a na zapoznanie si臋 bran偶y ksi臋garskiej z najnowszymi narz臋dziami rozwoju firmy za po艣rednictwem Internetu, bez ogranicze艅 wiekowych, geograficznych i czasowych. Dzi臋ki udost臋pnionym poradnikom, materia艂om instrukta偶owym i scenariuszom ksi臋garze mogli poszerzy膰 swoje kompetencje zawodowe z zakresu przedsi臋biorczo艣ci, promocji i marketingu, animacji kulturalnej, prawa i edukacji. Na 艂amach E-Wiedzy Ksi臋garza opublikowano tak偶e kilkadziesi膮t stematyzowanych wypowiedzi (Wideoporadnik) uczestnik贸w polskiego rynku ksi膮偶ki: ekspert贸w, bloger贸w, krytyk贸w literackich, a tak偶e samych ksi臋garzy, kt贸rzy dzielili si臋 zdobytym do艣wiadczeniem. Projekt pozwoli艂 na usieciowienie i zrzeszenie przedstawicieli bran偶y ksi臋garskiej. Dzi臋ki wsp贸艂pracy z partnerami na stronie powsta艂a Baza Dobrych Praktyk Ksi臋garskich, kt贸ra sta艂a si臋 miejscem promuj膮cym najciekawsze przyk艂ady misji kulturotw贸rczej ma艂ych ksi臋gar艅, kt贸re staj膮 sie台 atraktorami spo艂ecznymi 鈥 szczeg贸lnie w miejscowo艣ciach z niewielkim dost臋pem do kultury, zagroz虈onych kulturowym wykluczeniem.Strona projektu: www.wiedzaksiegarza.pl.

Projekt finansowany przez: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.