Europejska Konferencja FilmowaEuropejska Konferencja Filmowa „Europejska kinematografia wobec piractwa i wyzwań cyfrowej rzeczywistości” zorganizowana z okazji 29. Europejskich Nagród Filmowych.

Finansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Organizatorem konferencji jest Fundacja Legalna Kultura.
Współorganizatorem konferencji jest Narodowe Centrum Kultury.

Partnerami projektu są:
Europejska Akademia Filmowa
Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty

Głównym celem konferencji jest podjęcie merytorycznej dyskusji o cyfrowej dystrybucji dzieł kinematograficznych, piractwie, mechanizmach wsparcia produkcji filmowych oraz możliwościach koprodukcyjnych . To nie tylko teoretyczna rozmowa, ale także wpisująca się w nurt nauki stosowanej merytoryczna debata, podczas której uczestnicy zastanowią się nad zapotrzebowaniami oraz rekomendacjami, które będą służyć zacieśnianiu współpracy europejskich kinematografii.

Dyskusja dotyczyć będzie przyszłości europejskiej kinematografii w cyfrowym świecie oraz ochrony dóbr kultury i walki z piractwem. Konferencja jest platformą wymiany różnych doświadczeń – producentów, dystrybutorów, prawników, przedstawicieli instytucji kultury i przemysłów kreatywnych – otwartą dla szerokiej publiczności.

Konferencja składa się z trzech paneli tematycznych oraz debaty podsumowującej wcześniejsze dyskusje.

1. Panel: Europejska kinematografia wobec piractwa
• Wpływ piractwa na kondycję europejskiego rynku filmowego. Analiza zjawiska.
• Linkowanie do nielegalnych źródeł w orzecznictwie TSUE – co z tego wynika dla uprawnionych.
• Europejskie systemy prawne i ich znaczenie w walce z piractwem. Perspektywy zmian.
• Edukacja w obszarze IP jako istotny element polityki antypirackiej, budowanie świadomości biznesu i konsumentów.
• Koncepcja „Follow the money” oraz inne narzędzia i mechanizmy ograniczające monetyzację nielegalnego dostępu do treści.

2. Panel: Modele dystrybucji filmów – szanse i zagrożenia
• Kluczowe rozwiązania w cyfrowej dystrybucji filmów: porównanie modeli.
• Różnice między krajami Europy w cyfrowej dystrybucji filmów (odmienne uwarunkowania prawne, technologiczne, kulturowe etc.). Które praktyki warto przekazywać i dlaczego?
• Próba określenia przyszłości cyfrowej dystrybucji. Szanse i ryzyko.
• Zagrożenia i ochrona przed piractwem w dystrybucji cyfrowej – kierunki technologiczne.

3. Panel: Mechanizmy wsparcia produkcji filmowych w Europie
• Modele finansowania produkcji filmowych.
• Pozafinansowe udogodnienia w krajach UE.
• Współprace koprodukcyjne. Bariery i potrzeby rozwiązań.
• Koprodukcja jako fundament kinematografii europejskiej. Przykłady dobrych praktyk.

4. Debata: Podsumowanie konferencji – przyszłość, wyzwania i rekomendacje
• Podsumowanie paneli dyskusyjnych – wnioski i rekomendacje.
• Praktyczne wymiary współpracy koprodukcyjnej i dystrybucji.
• Oczekiwania środowiska filmowego – finansowanie, dystrybucja, walka z piractwem.
• Praktyczne konsekwencje cyfrowej rewolucji – szanse i zagrożenia dla kina.

www.europejskakonferencjafilmowa.pl