Sprawozdania

Sprawozdania z dziaƂalnoƛci Fundacji Legalna Kultura 

20122013201420152016, 2017

Od 2018 roku Fundacja Legalna Kultura jest organizacją poĆŒytku publicznego

2018, 20192020